En Çok Paylaşılan İsmet Özel Sözleri

- Ey kalbim ey suları usul usul yükselen gizli deniz içimiz damar damar parçalansa da dışımız lal gibi sessiz.

 

- Partizan’ın, Amentü’nün, Savaş Bitti’nin önüne ve ilerisine geçebildim diyen varsa alnını karışlarım.

 

- Bilmemize sevmemiz kifayet eder.

 

- Oğul vermeyen bir arı kovanı gibidir Türkiye. Bl yapmaz bir arı türünün kovanı.

 

- Uzak nedir?

 Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için

 gidecek yer ne kadar uzak olabilir?

 

- Usta ölmeden bana bir oyun öğret.. İnsan olayım..

 

- Akılsız adam taş gibi: Suya düşerse batar. Saf yürekli adam şeker gibi: Suya düşerse erir. Bilge kişi yağ gibi: Suya düşerse yüzer.

 

- Yeni Türkiye’nin İstiklâl Harbi’ne rağmen İslâm’ı müzelik şekle çevirme manevrasının bir mahsulü olduğu bilinmelidir.

 

-  Anlaşılmaya değer şeyi ancak aşk anlatabilir bize…

 

- Herkes kabul olan duasının bedelini ömrüyle öder.

 

- Yeni Türkiye diye bir ibareyi telâffuz etmenin suç olduğu iddiasını ileri sürüyorum.

 

- Öyle ya, evlerimizin içi boş olmasaydı nerede otururduk? S[ev]ginin evi olduğunu akıldan çıkarmamak lazım.

 

- Bizler "bu deveyi gütmeyeceğiz ve bu diyardan gitmeyeceğiz" diye yola çıkmış değil miydik? Öyle idiyse şimdi "bu deveyi en iyi biz güderiz" havalarında böbürlenmek nereden çıktı?

 

- Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum

 

- Fareleri küheylan, balkabağını fayton yapacaklar; ama saat gece yarısını vurur vurmaz bütün büyü bozulacak.

 

- Ben öyle bilirim ki yaşamak

 berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır.

 

- Şiirin Türk tarihine vâkıf olursak insanlığın meşru hayatını müdafaadan doğacak felâhı temine matuf yolu bulmuş olacağız.

 

-  Kendi başına bir şeyler başaramazsan, başkalarıyla birlikte de işe yaramazsın. Neyi başaracaksın? En iyi yapabileceğin ne ise onu. Bir şeyi senden iyi yapan olmamalı.

 

- Hiç kimse, adına tarih denilen şey her ne ise ona ana hatlar izafe ederek onu tafsilâtından arındırma gücüne erişemez.

 

- İnsanın yüce bir tarafı varsa bu, şartların gereğini yerine getirdiği için değil, şartlar ne olursa olsun, sahip olduğu temel doğrular gereğince tercihler yapabilmeyi elden bırakmadığı için belirginlik kazanabilmektedir.

 

- Ne kadar insanın özünün tarihinden ibaret olduğunu söylesek de, şiire müracaat etmeksizin o özü temellük etmek o kadar imkânsızdır.

 

-  Daha öteye geçmek ve kavramak istiyorsak âşık olmamız gerekiyor.

 

- Ne kadar insanın özünün tarihinden ibaret olduğunu söylesek de, şiire müracaat etmeksizin o özü temellük etmek o kadar imkânsızdır.

 

- Diyorum, hepimizin bir gizli adı olsa gerek; Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek.

 

- Amerikalılar girdikleri savaşlarda ölmez. Onlar bir şekilde ya zayiata uğrar veya telef olur.

 

- Şiir başkaldıranların, baskıya, zorbalığa karşı koyanların sesidir. Haksızlığa uğrayanların haykırışıdır şiir.

 

- İçimdeki şu zalim şüpheyi kaldır

 Ya sen gel ya beni oraya aldır.

 

- Şiir dil aracılığıyla dilin anlatım olanaklarının aşılmasıdır. Şiirde kelimeden vazgeçilmez ama şiir kelime sanatı değildir.

 

- İnsan mısralarda, şiirlerde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir “yurt” bulur. Böyle bir yurdu olmasından güven duyar.

 

- Beşerî olan bir hayret, bir niçin sorusu; insanî olan bir onay, bir çünküdür.

 

- İnsan kendi doğrularını dış dünyanın somutluğu içinde bulursa şiire yüz vermez.

 

- Her kim şiir önemlidir, büyüktür derse, aslında ben önemliyim, ben büyüğüm diyordur.

 

- Birey olarak da, tür olarak da insan kendi önemini ileri sürmek gereğini duyduğu zaman şiire sarılmıştır.

 

- Şiir yüzümüze çarpan bir övgü veya sövgüdür.

 

- Sanat, bilhassa şiir hoşumuza giden bir şey değildir, boşumuza gelen bir şeydir.

 

- Şiirin yeri ve işlerliği insanların yaptıklarının muhteva kazanışındandır.

 

- Ucunda ölüm olmayan şeyi ciddiye almak zorunda değiliz.

 

- Değerli olan eylemdir, ama eylemin hangi değerde olduğunu ve giderek değerli olup olmadığını öğreten şiirdir.

 

- Şiir için özgürlük istemek beyhudedir; istenilecek olan özgürlük için şiirdir.

 

- Yılanın başı mutlaka, her şart ve ahvalde ezilmeli. Yılan yaşama hakkını bizi sokmamış olmasından almamalıdır.

 

- Saframızla kesemizi birleştiren anatomi bilgisi

 Hadım tarih, kundakçı matematik, geri kafalı gramer

 Evet bunlar gizlice örgütlenerek alnımıza

 Verem Olmak Üretimi Düşürür ibaresini çizer.

 

- Türk toprağının üstün niteliklerle donatılması görevi savsaklanmış, vatan toprakları bakımsız bırakılmış, TürkIer TürkIeri ihmaL etmiştir. Türk olmayanlar tarafından telkin edilen sözde milliyetçilik bu noktaları gözden uzak tutuyor. Savsaklama hangi alanda ve ne zaman başlamış? Vatan topraklarının bakımsızlığından kimler yararlanmış? Kimlerin ihmaliyle felâkete giden yol genişletilmiştir? Bunları konuşalım. Türkiye düşmanlarının elimize tutuşturduğu siyaset reçetesini yırtıp atalım.

 

- Oysa halkın göz çukurları çamurlanmıştır

 kanı ılgıt ılgıt akar, kanı kara

 yazlık sinemalarda, üniformalar altında

 banknotların, kravatların saltanatıyla

 çürütülmektedir halk.