Dr. Metanet Oğuz Kitapları

Azerbaycan'ın Oğuz şehrinde mühendis babanın ve öğretmenannenin ilk evladı olarak 1968 yılında doğdu. İlkokulve fen lisesini Oğuz şehrinde bitirdi. 1985 yılında AzerbaycanDevlet Tıp Üniversitesi'nde başladığı yüksek eğitimini1992'de tamamladı. 1994-1996 Azerbaycan Devlet DoğalAfetler merkezinde,1996-2004 Bakü 5 Sayılı Kliniği'ndedâhiliye uzmanı olarak çalıştı. Çalıştığı sürede hastalıklarınteşhisi, tedavisi ve tedavinin sona kadar götürülmesinde görevaldı. O dönem yayılmakda olan TB, malayariya (sıtma),AIDS vs. hastalıkların erken teşhisinin koyulmasında ve önlenmesindeönemli çalışmaları oldu.1999 yılında Alternatıf Tıp ile ilgilenmeye başladı. Bioenerji,alternatif tıp, psikoanaliz eğitimleri aldı. 2001'deUluslararası Bilim Eğitim Merkezi'nin Alternatif Tıp (PsikoenerjiTerapisti) uzmanlığı diplomasını aldı. 2002-2004yıllarında "Sebep-Sonuç İlişkileri" ekolünün kurucusu V.P.Goch'un akademisinde Etikovaleoinformsfer (Sebep-Sonuçİlişkileri Kavramı) alanında tedavi prensipleri üzere eğitimaldı.2004 yılı ekim ayında ailesi ile beraber Suudi Arabistan'agörevli olarak gitti. 2005-2006 yıllarında Riyat ShaadaHastanesi'nde, 2006-2012 yıllarında Riyat Eva Kliniği'ndedâhiliye uzmanı olarak çalıştı. 2005-2012 yılları arasında Riyatşehrinde çeşitli bioenerji ve kişisel gelişim kursları, seminer,konferanslar vererek 100'den fazla talebe eğitti.2013 yılından itibaren İstanbul'da Alternatif Tıp alanındafarklı eğitimler ve terapiler vermektedir. Halkın bilinçlenmesi,sağlıklı toplumlar oluşturulması yönünde çeşitli radyo vetv programlarına katılmaktadır.Evli üç çocuk annesidir.

100 ürün